Kierunki kształcenia

Od roku szkolnego 2021/2022 nasza Szkoła oferowała będzie naukę w następujących kierunkach branży gastronomiczno - spożywczej:

  Branżowa Szkoła I - go stopnia CUKIERNIK

Nauka trwa trzy lata.
Po uzyskaniu kwalifikacji SPC.01.: Produkcja wyrobów cukierniczych, uzyskasz tytuł zawodowy -  cukiernik i możesz być zatrudniony w zakładzie cukierniczym, poprowadzić własną działalność gospodarczą, lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia


Do głównych zadań cukiernika należą wszystkie czynności związane z produkcją wyrobów cukierniczych. W naszej szkole nauczysz się:

Sporządzać wyroby cukiernicze:
 Wykonywać elementy do dekoracji wyrobów cukierniczych:

Dekorować wyroby cukiernicze:
 

Obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych:

Branżowa Szkoła I - go stopnia KUCHARZ

Nauka trwa 3lata
Po uzyskaniu kwalifikacji HGT.02.: Przygotowanie i wydawanie dań, jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• sporządzania potraw, napojów i wyrobów ciastkarskich
• ekspedycji potraw i napojów ,
• estetycznej dekoracji potraw
• przechowywania żywności;

Posiadamy pomieszczenia dydaktyczne:
Pracownie technologii gastronomicznej, posiadające profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Pracownie planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażone w stanowiska komputerowe, ze specjalistycznymi programami komputerowymi oraz dostępem do Internetu
Pracownie obsługi gości wyposażone w: stanowiska do obsługi, specjalistyczny sprzęt barowy i serwisowy oraz urządzenia do rejestracji i rozliczania transakcji handlowych.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych, w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu gastronomicznego.

Po ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy kucharza.
Będziesz mógł podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Podejmując dalszą naukę w Branżowej Szkole II stopnia (uzupełniając jedną kwalifikację - HGT.12.: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i średnie wykształcenie ogólne) możesz uzyskać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych
  Branżowa Szkoła II stopnia:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 
Nauka trwa 2 lata.

Szkoła Branżowa II stopnia jest ofertą dla absolwentów:

  • Branżowej Szkołę I stopnia w zawodzie kucharz
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz (od 2015 r.)

Uczniowie Szkoły Branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Zajęcia odbywają się 3 DNI w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych.  Nauka w szkole jest bezpłatna.

 
 Technikum:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nauka trwa 5 lat.
Po uzyskaniu dwóch kwalifikacji:
HGT.02.: Przygotowanie i wydawanie dań oraz:
HGT.12.: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej
• sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów
• planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
• korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych
• przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości.

Posiadamy pomieszczenia dydaktyczne:
Pracownie technologii gastronomicznej, posiadające profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Pracownie planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażone w stanowiska komputerowe, ze specjalistycznymi programami komputerowymi oraz dostępem do Internetu
Pracownie obsługi gości wyposażone w: stanowiska do obsługi, specjalistyczny sprzęt barowy i serwisowy oraz urządzenia do rejestracji i rozliczania transakcji handlowych.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych, w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu gastronomicznego.
Praktyka zawodowa, realizowana w klasie trzeciej, odbywa się w najlepszych zakładach gastronomicznych

Po ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych i możesz podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.